Serwis dla funów samorozwoju - szkolenia i konferencje

Z tej strony klawiatury wita Was Katarzyna Różańska. Witam Was z miejsca, w którym teraz mieszkam: Paszowice, województwo zachodniopomorskie. W dużej ilości krajów pojawia się problem zatrudniania emigrantów, którzy w różny sposób wpływają na lokalny rynek pracy. W części przypadków są oni z pewnością pożądani, zajmując się pracami, jakie bez nich byłyby trudne do wykonania. Ale coraz częściej podejmują rywalizację z pracownikami mieszkającymi na stałe o posady, często znacznie zaniżając wynagrodzenia (patrz: http://www.szkolenia.gorlice.pl). Poszczególne kraje chcą w jakiś sposób czemuś takiemu zapobiegać, a całkiem niedawno do ich grona dołączyły Stany Zjednoczone. Tamtejsze ministerstwo sprawiedliwości zaczęło bowiem ostrzegać działające tam firmy, że nie mogą podczas zatrudniania dyskryminować pracowników z obywatelstwem, a zamiast nich sprowadzać obcokrajowców. Osoby takie przeważnie przybywały do USA po otrzymaniu wiz typu H-1B, które są przeznaczone dla pracowników do tymczasowej pracy. Właściciele firm którzy zamierzają zatrudnić daną osobę muszą złożyć wniosek o taką wizę do odpowiedniego departamentu. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu wiza od razu się staje pozwoleniem na świadczenie pracy, ale tylko w firmie, która o nią się starała. W ostatnim czasie zainteresowanie imigrantami jest coraz większe głównie przez kwestie ekonomiczne. Przyjezdne osoby, przede wszystkim z krajów azjatyckich, najczęściej mają znacznie mniejsze oczekiwania pieniężne niż ich odpowiednicy z Ameryki. A równocześnie pod względem kwalifikacji i zaangażowania utrzymują się na takim samym poziomie. Dlatego też 3 kwietnia tego roku do publicznej wiadomości podano wspomniany komunikat, który powinien przypomnieć tamtejszym firmom o właściwych priorytetach. Dotyczy to w szczególności branży technologicznej, jaka bez przerwy szuka dużej liczby doświadczonych specjalistów, i od niej właśnie pojawia się najwięcej podań o wydanie wiz H-1B. Jak zapowiedziały władze, rządowa administracja zajmie się w odpowiedni sposób firmami, które zaczęły rezygnować z pracowników amerykańskich na rzecz ludzi z innych krajów. Zostały one ostrzeżone, że praktyki takie będą karane, czym będzie się zajmował jeden z resortów. W USA zaczęto kłaść naprawdę duży nacisk na to, aby pierwszeństwo przy otrzymywaniu pracy mieli obywatele tego kraju. To wszystko w pierwszym moim felietonie. Ideą naszego bloga ma być zachęcanie do samorozwoju zawodowego, szkolenia swoich umiejętności. No i poza tym darmowe szkolenie osób pracujących na własnymi słabościami. Przypisy: LIVER TRANSPLANTATION, BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, JOURNAL OF FOOD SCIENCE, GREENHOUSE GASES: SCIENCE AND TECHNOLOGY, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009., Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej., Kurikara 1183., Kształtowanie się socjalistycznej myśli społeczno-ekonomicznej.